Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Moderne bedrijfsadministratie

U bent wellicht al enkele jaren werkzaam in de financieel administratieve sector en ambieert een hogere functie in deze bedrijfstak. Dan is deze opleiding voor u geschikt. Het diploma MBA wordt in het bedrijfsleven zeer gewaardeerd, en geeft dan ook vaak toegang tot goedbetaalde en zelfstandige functies. Bovendien biedt MBA volop doorgroeimogelijkheden voor professionals die een leidinggevende functie ambiëren.

Nieuw examenprogramma vanaf  september 2017
Het examenprogramma MBA is herzien . De examens worden niet meer op “vaste tijden”gehouden, maar zijn flexibel en worden afgenomen per computer.
U kunt zelf bepalen wanneer en waar u examen wilt gaan doen. Als u al “oude”certificaten van MBA gehaald heeft, kunt u deze inzetten voor het diploma nieuwe stijl.


Voor wie bestemd

Voor iedereen die graag een kaderfunctie wil op de financiële afdeling van een middelgroot bedrijf. U bent dan verantwoordelijk voor de financiële administratie en voorziet het overige management van de juiste gegevens en adviezen. Het diploma is bovendien vereist voor iedereen die opgenomen wil worden in het RFM®-register.


Vooropleiding

De toelatingseisen voor MBA zijn gelijkgeschakeld met die van het Staatspraktijkdiploma Bedrijfsadministratie (SPD). Voor opleiders en studenten een hele verbetering. Iedereen met een PDB, havo, vwo of mbo-4 diploma dat toegang geeft tot  het HBO is toelaatbaar tot de examens MBA. Ook kunt u toegelaten worden op basis van de 21+ toelatingsregeling, een verklaring van toelating dient in dit geval afgegeven te zijn door een hogeschool. Het blijft echter aan te bevelen dat u de basisregels en principes van het boekhouden beheerst, voordat u aan een studie MBA of SPD begint. Daarnaast is een werk- en denkniveau van belang op minimaal havo, vwo of mbo-4 niveau.

Wij werken op de snelste manier naar een diploma toe, voor vrijblijvend studieadvies of meer informatie over de benodigde voorkennis voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen.


Cursusprogramma

De opleiding MBA bestaat volgens het nieuwe programma uit vier modulen. Voor iedere module doet u afzonderlijk examen. Heeft u een voldoende voor het vak, dan ontvangt u een certificaat. Wanneer u de vier certificaten heeft behaald, ontvangt u uw diploma MBA.

Het examenprogramma Moderne Bedrijfsadministratie omvat de volgende onderdelen:

 1. Kostencalculatie niveau 5 (15 lessen):   
  Kosten- en kostprijsberekening
  Keuze calculaties
  Begroten en budget
 2. Bedrijfsadministratie niveau 5 (15 lessen):
  Boekhoudcyclus
  Handelsondernemingen, productiebedrijven en  dienstverlenende bedrijven
  Bedrijfsadministratie in een computeromgeving, waaronder ERP
 3. Belastingwetgeving niveau 5 (15 lessen):   
  Inkomsten- en  loonbelasting
  Vennootschapsbelasting
  Omzetbelasting
 4. Financiering niveau 5 (15 lessen): 
  Rapportages opstellen
  Rapportages analyseren en toelichten, zo nodig op  basis van calculaties
  Kengetallen
  Bedrijfseconomische statistiek
  Tabellen / grafieken
  Indexcijfers

Cursustijden en locatie

De cursus Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)wordt gegeven op maandagavond in aparte blokken.
Start in september en februari.

De module Financiering 5 is van 18.30 uur tot 20.30 uur.
Startdatum :    3 september 2018

De module Kostencalculatie 5
Startdatum :    februari 2019                                          

De module Bedrijfsadministratie 5
Startdatum :    februari 2019

De module Belastingwetgeving 5 is van 20.30 uur tot 22.30 uur.
Startdatum :   februari 2019                                      

De lessen vinden plaats bij onze vestiging in het Coornhert Gymnasium te Gouda. Voor meer informatie over de indeling van de modules en de lessen kunt u contact met ons opnemen.


Studiebelasting

Naast de lessen dient u rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 5 uur per module per week. Als u thuis tijdens het studeren nog vragen heeft over de stof, kunt u via e-mail contact met uw docent opnemen, hij zal u vervolgens van de juiste informatie of tips voo—–rzien, waardoor u verder kunt met studeren.


Cursuskosten

U dient rekening te houden met de volgende kosten:

 • Cursusgeld:                                                   € 2095,- (incl btw) (4 modulen )
 • Per losse module                                          € 545,-  (incl btw)
 • Examengeld:                                             ± € 185,- per module. (excl btw)
 • Boeken:                                                      ± € 175,- (digitale versie voor PC of Tablet €120,-)

Voordelig Studeren

Weet u dat:

 • Studiekosten boven een drempel van € 250,- aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
 • Werkgevers graag gediplomeerd personeel in dienst willen hebben en daarom studiekosten vaak gedeeltelijk of geheel vergoeden. Vraag ernaar bij uw leidinggevende.
 • Studiekosten vaak vergoed worden door uitkeringsinstanties in het kader van her of omscholing.
 • Studieboeken ook “gebruikt” aangeboden worden (o.a. via internet). Als u het juiste ISBN zoals aangegeven op de boekenlijst in de gaten houdt, kunt u hiermee ook kosten besparen.

Examen en diploma

De opleiding leidt op voor het landelijk examen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De lesstof is erop gericht om u met succes deel te laten nemen aan het MBA-examen in januari en/of juni. De exameninformatie wordt in de les verstrekt. Examens voor het diploma Moderne Bedrijfsadministratie zijn volledig schriftelijk en worden afgenomen in januari en juni door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens, postbus 642, 3800 AP Amersfoort. Telefoon (033) 461 21 59.


Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.