Login Cursisten

Na inschrijving bij Invested-Opleidingen ontvangen cursisten een persoonlijke inlogcode waarmee zij toegang krijgen tot:

  • De antwoorden van  besproken huiswerkopgaven.
  • Antwoorden van extra opgaven over het besproken onderwerp.
  • Het huiswerk voor de volgende les via de studieplanner.
  • De “examenscan”; een handig overzicht van onderwerpen die tijdens de laatste 20 examens gevraagd zijn,een prima hulpmiddel ter voorbereiding van het komende examen.
  • downloadable content van “oude”examens en antwoorden, om extra te kunnen oefenen voor het komende examen.

Cursisten kunnen hier inloggen.